Vykdomas projektas

Projektas: Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius   Projekto tikslas – pasitelkiant savanorius mažinti bendruomenės narių socialinę atskirtį, juos įtraukiant į fizinio aktyvumo veiklas, ugdant orientavimosi įgūdžius ir savitarpio pagalbą. Projekto uždaviniai:1. Suteikti žinių ir informacijos norintiems savanoriauti ir dalyvauti orientavimosi varžybose.2. Didinti tikslinės teritorijos gyventojų fizinį aktyvumą ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.Projekte iš […]

READ MORE