Orientavimosi sporto klubas "Oriens" Klaipėdos g. 112-44, Panevėžys

Vykdomas projektas

Vykdomas projektas
Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas: Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius  

Projekto tikslas – pasitelkiant savanorius mažinti bendruomenės narių socialinę atskirtį, juos įtraukiant į fizinio aktyvumo veiklas, ugdant orientavimosi įgūdžius ir savitarpio pagalbą.
Projekto uždaviniai:
1. Suteikti žinių ir informacijos norintiems savanoriauti ir dalyvauti orientavimosi varžybose.
2. Didinti tikslinės teritorijos gyventojų fizinį aktyvumą ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.
Projekte iš viso numatomos 4 veiklos:
1. Projekte dirbančių savanorių ir projekto dalyvių mokymai. Bus apmokyti 5 savanoriai savanorystės ir renginių organizavimo pagrindų ir 51 dalyvis orientavimosi pagrindų.
2. Pasirengimas teikti bendras socialines paslaugas (sociokultūrines). Bus parengti 4 žemėlapiai, atitinkantys tarptautinius IOF standartus.
3. Informacijos apie teikiamas paslaugas parengimas ir sklaida. Bus parengti 3 mokomieji-informaciniai videoreportažai
4. Bendrų socialinių paslaugų (sociokultūrinių) teikimas Panevėžio tikslinės teritorijos gyventojams. Dalyvaus 51 asmuo, bus organizuota 10 renginių.