Jono Vileišio taurė 2022 Biuletenis Nr. 2

Jau paskelbtas antras varžybų biuletenis su trasų parametrais bei papildyta informacija. Kviečiame dalyvius registruotis. Lauksime jūsų varžybų dieną!